Logo De Audit
Checklist
Vinkje
box
box

+ Impact van de afdeling Communicatie op de organisatie vergroten.

+ Relatie tussen Communicatie en de interne opdrachtgever versterken.

+ Inzicht krijgen in kwaliteiten en verbeterkansen van de afdeling.

Logo De Audit Clipboard

+ Impact van de afdeling Communicatie op de organisatie vergroten.

+ Relatie tussen Communicatie en de interne opdrachtgever versterken.

+ Inzicht krijgen in kwaliteiten en verbeterkansen van de afdeling.

AUDIT


De Audit is een nieuwe methodiek om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in kwaliteit, professionaliteit en impact van de communicatieafdeling. Daarnaast geeft de Audit een beeld van de behoefte van de organisatie waar het gaat om communicatie.

De Audit bestaat uit een compacte enquête onder opdrachtgevers en communicatieprofessionals, een eendaagse visitatie door een visitatiecommissie en een praktisch eindrapport met conclusies en concrete aanbevelingen.

Resultaat: positieve aandacht voor de rol van de afdeling Communicatie, een versterking van de relatie met de organisatie en een serie vernieuwende ideeën en aanbevelingen voor de toekomst.

AUDIT


De Audit is een nieuwe methodiek om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in kwaliteit, professionaliteit en impact van de communicatieafdeling. Daarnaast geeft de Audit een beeld van de behoefte van de organisatie waar het gaat om communicatie.

De Audit bestaat uit een compacte enquête onder opdrachtgevers en communicatieprofessionals, een eendaagse visitatie door een visitatiecommissie en een praktisch eindrapport met conclusies en concrete aanbevelingen.

Resultaat: positieve aandacht voor de rol van de afdeling Communicatie, een versterking van de relatie met de organisatie en een serie vernieuwende ideeën en aanbevelingen voor de toekomst.

OPZET


GKSV heeft een speciaal audit model ontwikkeld, dat dient als inhoudelijke basis. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: producten & diensten, kwaliteit, creativiteit & vernieuwing en samenwerking met de organisatie. De audit bestaat uit drie onderdelen:

OPZET


GKSV heeft een speciaal audit model ontwikkeld, dat dient als inhoudelijke basis. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: producten & diensten, kwaliteit, creativiteit & vernieuwing en samenwerking met de organisatie. De audit bestaat uit drie onderdelen:

1. Online enquête

Online enquête onder opdrachtgevers/ stakeholders en medewerkers van de communicatieafdeling. De uitkomsten van deze enquête vormen de input voor een visitatie.

2. Visitatie

Visitatie van één dag door visitatiecommissie (bestaande uit vier experts, samen te stellen in overleg) met stakeholder interviews (wethouders, directeuren, projectleiders e.d.), ronde tafelsessie met de directie, gesprekken met medewerkers van de communicatieafdeling, documentenanalyse en voorlopige terugkoppeling resultaten.

3. Rapportage

Eindrapportage met hoofdconclusies en aanbevelingen en een overzicht van bevindingen en conclusies op geselecteerde thema’s vanuit zowel de enquêtes als de visitatie.

porn porn

RESULTAAT


De uitkomst van de Audit wordt vervat in een praktische rapportage, met een weergave van kwaliteiten en aandachtspunten van de communicatieafdeling. De aanbevelingen in de rapportage vormen waardevolle input voor een communicatiebeleidsplan en/ of organisatieontwikkelingsplan.

Het proces van de audit zorgt er bovendien voor dat een groot deel van organisatie stil staat bij de rol en de waarde van communicatie. Dit levert nieuwe inzichten en doorbraken op en heeft als bijkomend effect dat de relatie van de communicatieafdeling met de organisatie versterkt wordt.

De visitatiecommissie, bestaande uit ervaren communicatieprofessionals (o.a. met Prof. Betteke van Ruler), geeft een onbevooroordeelde, frisse blik van buiten naar binnen op de stand van zaken bij de communicatieafdeling

RESULTAAT


De uitkomst van de Audit wordt vervat in een praktische rapportage, met een weergave van kwaliteiten en aandachtspunten van de communicatieafdeling. De aanbevelingen in de rapportage vormen waardevolle input voor een communicatiebeleidsplan en/ of organisatieontwikkelingsplan.

Het proces van de audit zorgt er bovendien voor dat een groot deel van organisatie stil staat bij de rol en de waarde van communicatie. Dit levert nieuwe inzichten en doorbraken op en heeft als bijkomend effect dat de relatie van de communicatieafdeling met de organisatie versterkt wordt.

De visitatiecommissie, bestaande uit ervaren communicatieprofessionals (o.a. met Prof. Betteke van Ruler), geeft een onbevooroordeelde, frisse blik van buiten naar binnen op de stand van zaken bij de communicatieafdeling

Interview Communicatie Magazine

Case Audit Communicatieafdeling Almere

Paul Van Vilsteren, directeur communicatie Almere, betrok stakeholders en directieteam bij een diepgaand onderzoek naar het functioneren van zijn afdeling. uitkomst van de audit? ‘er heerst hier een groot verlangen naar communicatie.’

Over GKSV

Logo GKSV

GKSV is een bureau in communicatie, reputatie en public affairs en is voortgekomen uit BoerCroon. GKSV kenmerkt zich door een no nonsense mentaliteit en creëert impact voor klanten met innovatieve oplossingen.